Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 euro na dostawę drobnego sprzetu do wykonywania procedur kardilogii inwazyjnej ( koronarografii,diagnostyki tętnic wieńcowych,PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń WSM im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania Ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2019-133740-NF02-PL (2019-09-26 11:55)
 • Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu 2019-OJS189-459035-pl (2019-10-01 09:01)
 • 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2019-10-01 09:01)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 1 (2019-10-01 09:01)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 2 (2019-10-01 09:01)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 3 (2019-10-01 09:01)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 4 (2019-10-01 09:01)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 5 (2019-10-01 09:02)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 6 (2019-10-01 09:02)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 7 (2019-10-01 09:02)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 8 (2019-10-01 09:02)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 9 (2019-10-01 09:02)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 10 (2019-10-01 09:02)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 11 (2019-10-01 09:02)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 12 (2019-10-01 09:02)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 13 (2019-10-01 09:03)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 14 (2019-10-01 09:03)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 15 (2019-10-01 09:03)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 16 (2019-10-01 09:03)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 17 (2019-10-01 09:03)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 18 (2019-10-01 09:03)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 19 (2019-10-01 09:03)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 20 (2019-10-01 09:04)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 21 (2019-10-01 09:04)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 22 (2019-10-01 09:04)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 23 (2019-10-01 09:04)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 24 (2019-10-01 09:04)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 25 (2019-10-01 09:04)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 26 (2019-10-01 09:05)
 • 6. Załącznik_nr_2_do_ SIWZ_ projekt umowy (2019-10-01 09:05)
 • 7. Zał nr 3 JEDZ espd-request (2019-10-01 09:05)
 • 7. Zał Nr 3 JEDZ espd-request (2019-10-01 09:05)
 • 8. Zalaczniki_nr_4_do_SIWZ_ośw. o przynależności do grupy_kapitalowej (1) (2019-10-01 09:05)
 • 9. Załącznik_ nr_5_do_SIWZ_ informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2019-10-01 09:06)
 • 10. Załącznik_nr_6_do_SIWZ_- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków inf przewidzianych w art.13 RODO (2019-10-01 09:06)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_239ed4ae-a904-442d-8629-e972a792cf7a (2019-10-01 09:06)
 • WYJAŚNIENIA do SIWZ (2019-10-28 09:56)
 • ZMIANA TREŚCI SIWZ (2019-10-29 12:23)
 • Formularz przekazania zmiany ogloszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2019-150974-NF14-PL (2019-10-29 12:23)
 • 4. ZMIENIONA TREŚĆ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2019-10-29 13:53)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 18 ZMIENIONA TREŚĆ (2019-10-29 13:53)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 23 ZMIENIONA TREŚĆ (2019-10-29 13:54)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 24 ZMIENIONA TREŚĆ (2019-10-29 13:54)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 25 ZMIENIONA TREŚĆ (2019-10-29 13:54)
 • 6. Załącznik_nr_2_do_ SIWZ_ projekt umowy ZMIENIONA TREŚĆ (2019-10-29 13:54)
 • Publikacja Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2019-OJS211-516527-pl (2019-10-31 09:58)
 • ZMIANA 2 TREŚCI SIWZ (2019-11-12 12:29)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 14 .wer.2.pop (2019-11-12 12:29)
 • 23. Informacja art. 86 ust.1 Pzp zestawienie z otwarcia ofert doc01622620191114135352 (2019-11-14 13:59)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2019-12-10 14:40)
 • INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWENIE i STRESZCZENIE OCENY OFERT (2019-12-10 14:40)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówiena 2020-OJS036-084865-pl (2020-02-20 10:32)