Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla anestezjologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Ogłoszenie zostało przekazane do TED w dniu 26.09.2019r. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami zostanie zamieszczone na stronie Zamawiającego w ciągu 5 dni
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 26.09.2019 (2019-09-26 11:49)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 01.10.2019 (2019-10-01 09:30)
 • 1. SIWZ - dostawa (2019-10-01 09:30)
 • 2. FORMULARZ_OFERTOWY (2019-10-01 09:30)
 • 3. Wzor umowy (2019-10-01 09:30)
 • 6. Informacja art. 91 ust. 3a Pzp zał 5 (2019-10-01 09:31)
 • 7. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2019-10-01 09:31)
 • 8. Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie w zakresie art.13 i 14 RODO (2019-10-01 09:31)
 • espd-request (2019-10-01 09:31)
 • JEDZ (2019-10-01 09:31)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_413f9240-3fab-441c-9b5d-7b5a4b256fd0 (2019-10-01 09:32)
 • ZMIANA TERMINU (2019-10-24 13:44)
 • 0. Wyjaśnienia do SIWZ nr 1 (2019-10-28 12:18)
 • 2. FORMULARZ_OFERTOWY obowiązujący (2019-10-28 12:18)
 • WADIUM - zmiana (2019-10-28 12:18)
 • Zmiana ogłoszsenie - wstępne 28.10.2019r. (2019-10-28 12:18)
 • Zmiana ogłoszenia 07.11.2019r. (2019-11-07 11:39)
 • SPROSTOWANIE (2019-11-07 11:40)
 • 2. FORMULARZ_OFERTOWY poprawiony obowiązujący (2019-11-07 11:40)
 • WADIUM - zmiana 2 (2019-11-07 11:40)
 • SPROSTOWANIE 2 (2019-11-12 12:11)
 • 2. FORMULARZ_OFERTOWY 2 poprawiony obowiązujący 2 (2019-11-12 12:11)
 • WADIUM - zmiana 3 (2019-11-12 12:12)
 • ZESTAWIENIE OFERT (2019-11-14 12:53)
 • SPROSTOWANIE DO FORMULARZA OFERTOWEGO (2019-11-15 11:25)
 • ZESTAWIENIE OFERT PO SPROSTOWANIU (2019-11-15 11:26)
 • 3. OGŁOSZENIE WYBORU (2020-01-10 11:19)
 • INFORMACJA (2020-01-21 11:45)
 • Odwołanie_20 01 2020 Poznan (2020-01-21 11:45)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wstępne 04.03.2020 (2020-03-04 14:03)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 09.03.2020 (2020-03-09 09:33)