Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 Euro na dostawę implantów i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 05.09.2019r. (2019-09-05 10:01)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2019 (2019-09-05 10:01)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy doc (2019-09-05 10:01)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy (2019-09-05 10:01)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (2019-09-05 10:01)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (2019-09-05 10:02)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2019-09-05 10:02)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2019-09-05 10:02)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiazkow inf przewidzianych w art.13 i 14 RODO (2019-09-05 10:02)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_0c7e997b-77fc-4c3d-b9e0-75201abe3a9d (2019-09-05 10:03)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2019-09-11 12:14)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2019-09-23 11:18)
 • Informacja z otwarcia ofert (2019-10-08 12:34)
 • Informacja - złożenie ofert dodatkowych (2019-10-21 12:29)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (2019-10-28 12:52)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w TED Tenders Electronic Daily (2019-12-04 12:40)