Dostawa testów metodą Elisa, blot, immunofluorescencji pośredniej wraz z dzierżawą niezbędnego sprzętu dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej WSM im. J. Strusia w Poznaniu

Ogłoszenie zostało przekazane do TED w dniu 28.06.2019r. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami zostanie zamieszczone na stronie Zamawiającego w ciągu 5 dni
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 28.06.2019 (2019-06-28 10:56)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 03.07.2019 (2019-07-03 10:00)
 • 1. SIWZ - dostawa (2019-07-03 10:00)
 • 2. Zał. nr 1 Formularz ofertowy (2019-07-03 10:00)
 • 4. PROJEKT UMOWY (2019-07-03 10:00)
 • 25. Informacja art. 91 ust. 3a Pzp zał 5 (2019-07-03 10:00)
 • 26. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2019-07-03 10:00)
 • 29. Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie w zakresie art.13 i 14 RODO (2019-07-03 10:00)
 • espd-request (2019-07-03 10:00)
 • JEDZ (2019-07-03 10:01)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_fab1d2ab-fd75-440e-8344-096a7f33f0f3 (2019-07-03 10:01)
 • 5. Wyjaśnienia do SIWZ nr 1 (2019-07-19 12:30)
 • 10. ZESTAWIENIE OTWARCIE OFERT (2019-08-05 11:28)
 • OGŁOSZENIE WYBORU (2019-08-07 11:01)
 • ogłoszenie o udzieleniu zam. wstępne 26.08.2019 (2019-08-26 11:21)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29.08.2019 (2019-08-29 09:22)