Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 Euro na dostawę sprzętu specjalistycznego: śruby, płyty, gwoździe dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E w dniu 17.06.2019r. (2019-06-17 12:58)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2019 (2019-06-17 12:58)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (2019-06-17 12:58)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (2019-06-17 12:58)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (2019-06-17 12:58)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (2019-06-17 12:58)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2019-06-17 12:59)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2019-06-17 12:59)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy (2019-06-17 12:59)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_51c03529-a0c6-465b-8a19-aefccbdc67d0 (2019-06-17 12:59)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2019-07-09 11:36)
 • Informacja z otwarcia ofert (2019-07-18 10:55)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (2019-08-23 09:06)
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia opublikowane w dniu 23.08.2019r. (2019-08-23 09:06)