Dostawa sprzętu dla Pracowni Badań Serca i Naczyń w zakresie procedur ablacji RF, krioablacji i badań elektrofizjologicznych wraz z dzierżawą, Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaiu

Przetarg nieograniczony powyżej 221.000,00 Ogłoszenie przekazano do TED 12.06.2019r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni, wraz z SIWA, umową i pozostałymi załącznikami
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 12.06.2019 (2019-06-12 12:38)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 14.06.2019. (2019-06-14 09:45)
 • 0. SIWZ - dostawa (2019-06-14 09:45)
 • 1. Formularz Pakiet 1 (2019-06-14 09:45)
 • 2. Formularz Pakiet 2 (2019-06-14 09:45)
 • 3. Formularz Pakiet 3 (2019-06-14 09:45)
 • 4. Formularz Pakiet 4 (2019-06-14 09:45)
 • 5. Formularz Pakiet 5 (2019-06-14 09:46)
 • 6. Formularz Pakiet 6 (2019-06-14 09:46)
 • 7. Formularz Pakiet 7 (2019-06-14 09:46)
 • 8. Formularz Pakiet 8 (2019-06-14 09:46)
 • 9. Wzór umowy (2019-06-14 09:46)
 • 12. Informacja art. 91 ust. 3a Pzp zał 5 (2019-06-14 09:46)
 • 13. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2019-06-14 09:46)
 • 214 Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie w zakresie art.13 i 14 RODO (2019-06-14 09:47)
 • espd-request (2019-06-14 09:47)
 • JEDZ (2019-06-14 09:47)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_fdcaca17-4427-4d3a-9870-1568329f5734 (2019-06-14 09:47)
 • 14. ZESTAWIENIE OTWARCIE OFERT (2019-07-18 12:16)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE (2019-08-01 11:46)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 03.09.2019 (2019-09-03 09:11)