Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na obsługę serwisową rezonansu magnetycznego wraz ze stacja opisową Syngo oraz aparatów rtg: Mobilet XP, Arcadis Avantic, Iconos stanowiących wyposażenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2019-06-12 09:27)