Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 euro na dostawę wyrobów medycznych do zabiegów z zakresu elektroterapii chorób serca dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń (powtorzenie postępowania)


ZAŁĄCZNIKI

 • FORMULARZ PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ENOTICES_magdag-2019-080906-NF02-PL (2019-06-07 12:00)
 • Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu 2019-OJS111-271091-pl (2019-06-12 12:03)
 • 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019 (2019-06-12 12:03)
 • 5. FORMULAR OFERTOWY PAKIET I (2019-06-12 12:03)
 • 5. FORMULARZ OFERTOWY PAKIET II (2019-06-12 12:04)
 • 5. FORMULARZ OFERTOWY PAKIET III (2019-06-12 12:04)
 • 5. FORMULARZ OFERTOWY Pakiet IV (2019-06-12 12:04)
 • 5. FORMULARZ OFERTOWY Pakiet V (2019-06-12 12:04)
 • 5. FORMULARZ OFERTOWY Pakiet VI (2019-06-12 12:04)
 • 6. Załącznik_nr_2_do_ SIWZ_ projekt umowy (2019-06-12 12:04)
 • Zał Nr 3 JEDZ espd-request (2019-06-12 12:04)
 • Zał Nr 3 formularz JEDZ espd-request (2019-06-12 12:04)
 • 7. Zalaczniki_nr_4_do_SIWZ_ośw. o przynależności do grupy_kapitalowej (1) (2019-06-12 12:05)
 • 8. Załącznik_ nr_5_do_SIWZ_ informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2019-06-12 12:05)
 • 9. Załącznik_nr_6_do_SIWZ_- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków inf przewidzianych w art.13 RODO (2019-06-12 12:05)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_d920080b-0e29-45d7-8846-f9e6977f013c (2019-06-12 12:05)
 • 23. Informacja art. 86 ust.1 Pzp zestawienie z otwarcia ofert (2019-07-12 13:00)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2019-07-26 18:18)
 • ZAŁĄCZNIK INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE STRESZCZENIE OCENY OFERT (2019-07-26 18:18)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-OJS108-263027-pl (2020-02-13 13:46)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-OJS167-408515-pl Właściwe (2020-02-13 14:03)