Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 Euro na dostawę środków kontrastowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 03.06.2019r. (2019-06-03 11:45)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2019 (2019-06-03 11:45)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy 2019 (2019-06-03 11:45)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy (2019-06-03 11:45)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (2019-06-03 11:45)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (2019-06-03 11:46)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2019-06-03 11:46)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2019-06-03 11:46)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy w zakresie_wypelnienia_obowiazkow_inf_przewidzianych_w_art.13_i_14_RODO (2019-06-03 11:46)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_2dbb48c6-2427-4111-8266-159717eae0c6 (2019-06-03 11:46)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2019-06-11 13:55)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2019-06-17 13:31)
 • INFORMACJA z otwarcia ofert art.86 ust.1 ustawy Pzp IMG_20190705_0001 (2019-07-05 11:58)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - środki kontrastowe (2019-07-22 11:41)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E. (2019-08-16 10:47)