Dostawa sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego dla potrzeb Wielospecjalistycznego szpitala Miejskiego im. J. strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wsępne 22.05.2019 (2019-05-22 12:13)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 23.05.2019 (2019-05-23 10:00)
 • 1. SIWZ - dostawa (2019-05-23 10:00)
 • 1. F O PAKIET 1 (2019-05-23 10:00)
 • 2. F O PAKIET 2 (2019-05-23 10:00)
 • 3. F O PAKIET 3 (2019-05-23 10:00)
 • 4. F O PAKIET 4 (2019-05-23 10:00)
 • 5. F O PAKIET 5 (2019-05-23 10:00)
 • 6. F O PAKIET 6 (2019-05-23 10:00)
 • 7. F O PAKIET 7 (2019-05-23 10:01)
 • 8. F O PAKIET 8 (2019-05-23 10:01)
 • 9. F O PAKIET 9 (2019-05-23 10:01)
 • 10. F O PAKIET 10 (2019-05-23 10:01)
 • 11. F O PAKIET 11 (2019-05-23 10:01)
 • 12. F O PAKIET 12 (2019-05-23 10:01)
 • 13. F O PAKIET 13 (2019-05-23 10:01)
 • 14. Wzor umowy (2019-05-23 10:02)
 • 25. Informacja art. 91 ust. 3a Pzp zał 5 (2019-05-23 10:02)
 • 26. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2019-05-23 10:02)
 • 27. Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie w zakresie art.13 i 14 RODO (2019-05-23 10:02)
 • espd-request (2019-05-23 10:02)
 • JEDZ (2019-05-23 10:02)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_3e2b1152-04f3-4e63-9268-a6e6c20612bd (2019-05-23 10:03)
 • 17. POPRAWA OMYŁKI (2019-05-27 08:30)
 • 1. F O PAKIET 1 uzupełniony (2019-05-27 08:31)
 • 5. Wyjaśnienia do SIWZ (2019-06-13 10:09)
 • SCHEMAT M481909B (2019-06-13 10:09)
 • SCHEMAT EU80594 (2019-06-13 10:09)
 • Ogłoszenie o zmiania ogł. 25.06.2019 (2019-06-25 09:15)
 • 6. Wyjaśnienia do SIWZ nr 2 (2019-06-25 09:15)
 • Ogłoszenie o zmianie 27.06.2019 (2019-06-27 10:33)
 • ZESTAWIENIE OFERT (2019-07-02 11:54)
 • OGŁOSZENIE WYBORU (2019-07-11 10:42)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06.08.2019 (2019-08-06 10:46)