Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 Euro na dostawę sprzętu do embolizacji tętniaków mózgu dla potrzeb Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 30.04.2019r. (2019-04-30 09:30)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2019 (2019-04-30 09:30)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (2019-04-30 09:30)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (2019-04-30 09:30)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (2019-04-30 09:30)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (2019-04-30 09:31)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2019-04-30 09:31)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2019-04-30 09:31)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy w zakresie_wypelnienia_obowiazkow_inf_przewidzianych_w_art.13_i_14_RODO (2019-04-30 09:31)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_440ec90e-ea13-4eef-988c-630ee979a201 (2019-04-30 09:31)
 • Wyjaśnienia nr 1 do siwz - embolizacje (2019-05-15 08:39)
 • Informacja z otwarcia ofert (2019-06-06 11:34)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (2019-06-14 12:26)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 12.07.2019r. (2019-07-12 11:14)