Przetarg nieograniczony pwyżej 221 000 euro na dostawę WYROBÓW MEDYCZNYCH DO ZABIEGÓW Z ZAKRESU ELEKTROTERAPII CHORÓB SERCA dla potrzeb Pracowni Chorób Serca i Naczyń Wielspecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • FORMULARZ PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ENOTICES_magdag-2019-035520-NF02-PL (2019-03-11 08:13)
 • Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu 2019-OJS051-116750-pl (2019-03-13 09:12)
 • 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019 (2019-03-13 09:12)
 • 5. Zał_nr_1_FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 1 - ZESTAWY DO WKłUCIA (2019-03-13 09:12)
 • 6. Zał_nr_1 FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 2 - ZESTAW OBłOŻEŃŻ POLA OPERACYJNEGO Z MATERIAŁAMI MEDYCZNYMI, NICI, FARTUCHY (2019-03-13 09:13)
 • 7. Zał_nr_1_FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 3 - STYMULATORY JEDNOJAMOWE, DWUJAMOWE I DWUJAMOWE RESYNCHRONIZUJĄCE ZAAWANSOWANE Z ELEKTRODAMI MRI (2019-03-13 09:13)
 • 8. Zał_nr_1_FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 4 - KARDIOWERTERY _ DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE, DWUJAMOWE I DWUJAMOWE RESYNCHRONIZUJ_CE ZAAWANSOWANE Z ELEKTRODAMI MRI (2019-03-13 09:13)
 • 9. Zał_nr_1_FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 5 - KARDIOWERTERY _ DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE I DWUJAMOWE PODSTAWOWE Z ELEKTRODAMI (2019-03-13 09:13)
 • 10. Zał_nr_1_FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 6 - STYMULATORY JEDNOJAMOWE , DWUJAMOWE I RESYNCHRONIZUJ_CE Z ELEKTRODAMI (2019-03-13 09:14)
 • 11. Zał_nr_1_FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 7 - KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE DWUJAMOWE ORAZ RESYNCHRONIZUJĄCE Z ELEKTRODĄ LEWOKOMOROWĄ -1 (2019-03-13 09:14)
 • 12. Zał_nr_1_FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 8 - KARDIOWERTERY _ DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE, DWUJAMOWE, RESYNCHRONIZUJ_CE, STYMULATORY RESYNCHRONIZUJ_CE Z OPCJ_ STYMULACJI (2019-03-13 09:14)
 • 13. Zał_nr_1_FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 9 - ZESTAW DO IMPLANTACJI ELEKTRODY DO STYMULACJI P_CZKA HISA (2019-03-13 09:14)
 • 14. Zał_nr_1_FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 10 - KARDIOWERTERY _ DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE, DWUJAMOWE I DWUJAMOWE RESYNCHRONIZUJCE ZAAWANSOWANE O ZREDUKOWANEJ GRUb. Z ELEKTRODAMI MRI (2019-03-13 09:15)
 • 15. Zał_nr_1_FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 11 - ELEKTRODY DO CZASOWEJ STYMULACJI SERCA PASYWNE (2019-03-13 09:15)
 • 16. Zał_nr_1_FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 12 - ELEKTRODY CZYNNE DO ZESTAW_W ELEKTROKOAGULACJI (2019-03-13 09:15)
 • 17. Zał_nr_1_FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 13 ELEKTRODY BIERNE DO ZESTAW_W ELEKTROKOAGULACJI 500 SZT. (2019-03-13 09:16)
 • 19. Zał_nr_3_JEDZ espd-request (2019-03-13 09:16)
 • 19. Zał_nr_3_JEDZ espd-request (2019-03-13 09:17)
 • 18. Załącznik_nr_2_do_ SIWZ_ projekt umowy (2019-03-13 09:17)
 • 20. Zalaczniki_nr_4_do_SIWZ_ośw. o przynależności do grupy_kapitalowej (1) (2019-03-13 09:17)
 • 21. Załącznik_ nr_5_do_SIWZ_ informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2019-03-13 09:17)
 • 22. Załącznik_nr_6_do_SIWZ_- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków inf przewidzianych w art.13 RODO (2019-03-13 09:17)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_b49682bb-fd15-4ff0-858e-cd98d6f3cb57 (2019-03-13 09:45)
 • 11_ Zał_nr_1_FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 7 - KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE DWUJAMOWE ORAZ RESYNCHRONIZUJACE Z ELEKTRODA LEWOKOMOROWA -1 (2019-03-14 11:00)
 • 11_ Zał_nr_1_FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 7 KARDIOWERTERY _DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE DWUJAMOWE ORAZ RESYNCHRONIZUJACE Z ELEKTRODA LEWOKOMOROWA (2019-03-14 11:02)
 • WYJAŚNIENIA do SIWZ (2019-04-03 10:35)
 • 23. Informacja art. 86 ust.1 Pzp zestawienie z otwarcia ofert (2019-04-12 11:30)
 • 29. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2019-05-08 13:51)
 • 30. ZAŁĄCZNIK INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE STRESZCZENIE OCENY OFERT (2019-05-08 13:51)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-OJS108-263027-pl (2020-02-13 14:06)