Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań immunochemicznych, biochemicznych wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego oraz zapasowego analizatora immunochemicznego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 08.03.2019 (2019-03-08 12:27)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 13.03.2019 (2019-03-13 09:55)
 • 1. SIWZ - dostawa (2019-03-13 09:56)
 • 2. Formularz ofertowy 2019 (2019-03-13 09:56)
 • 4. PROJEKT UMOWY (2019-03-13 09:56)
 • 25. Informacja art. 91 ust. 3a Pzp zał 5 (2019-03-13 09:58)
 • 26. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2019-03-13 09:58)
 • 29. Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie w zakresie art.13 i 14 RODO (2019-03-13 09:58)
 • 30. Załączniki nr 7 Potwierdzenie (2019-03-13 09:58)
 • ESPD (2019-03-13 09:58)
 • espd-request (2019-03-13 09:58)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_902db0dd-8206-4cc7-9ad3-a89e1a1ca9c8 (2019-03-13 09:59)
 • Zawiadomienie (2019-03-26 11:31)
 • Odwołanie@Siemens HC_dk-sig-1 (2019-03-26 11:31)
 • 5. Wyjaśnienia do SIWZ nr 1 (2019-04-04 12:48)
 • 10. ZESTAWIENIE OTWARCIE OFERT (2019-04-12 11:39)
 • OGŁOSZENIE WYBORU (2019-04-23 11:43)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wstępne 20.05.2019 (2019-05-20 11:06)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 21.05.2019 (2019-05-31 09:14)