Dostawa szwów chirurgicznych dla potrzeb bloków operacyjnych i oddziałów zabiegowych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 04.03.2019 (2019-03-04 12:58)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 07.03.2019 (2019-03-07 09:42)
 • 1. SIWZ - dostawa (2019-03-07 09:42)
 • 2. FORMULARZ OFERTOWY (2019-03-07 09:43)
 • 3. Wzor umowy (2019-03-07 09:43)
 • 25. Informacja art. 91 ust. 3a Pzp zał 5 (2019-03-07 09:43)
 • 26. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2019-03-07 09:43)
 • 27. Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie w zakresie art.13 i 14 RODO (2019-03-07 09:43)
 • ESPD (2019-03-07 09:43)
 • espd-request (2019-03-07 09:43)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_ea50a31b-a9c6-453f-ad91-972cf9d8016f (2019-03-07 09:44)
 • 14. Wyjasnienia nr 1 do SIWZ (2019-04-08 08:23)
 • 2. FORMULARZ OFERTOWY uściślony (2019-04-08 08:24)
 • 7. ZMIANA (2019-04-08 14:04)
 • 9. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2019-04-15 12:56)
 • 5. OGŁOSZENIE WYBORU (2019-05-27 12:46)
 • 6. UZUPEŁNIENIE OGŁOSZENIA WYBORU (2019-05-29 10:37)
 • 2. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU (2019-06-06 10:42)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wstępne 01.07.2019 (2019-07-01 12:47)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 04.07.2019 (2019-07-04 10:35)