Dostawa endoprotez stawu kolanowego, biodrowego, barkowego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poananiu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 21.02.2019 (2019-02-21 11:35)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 26.02.2019 (2019-02-26 09:49)
 • 1. SIWZ - dostawa (2019-02-26 09:50)
 • 2. formularz ofertowy 1 C. biodro (2019-02-26 09:50)
 • 3. formularz ofertowy 2 Bez. biodro (2019-02-26 09:50)
 • 4. formularz ofertowy 3 R. kolano (2019-02-26 09:50)
 • 5. formularz ofertowy 4 rotacyjna (2019-02-26 09:50)
 • 6. formularz ofertowy 5 Spac. kolano (2019-02-26 09:51)
 • 7. formularz ofertowy 6 P-N biodro (2019-02-26 09:51)
 • 8. formularz ofertowy 7 bark (2019-02-26 09:51)
 • 9. formularz ofertowy 8 Bipo biodra (2019-02-26 09:51)
 • 10. formularz ofertowy 9 siarczan (2019-02-26 09:51)
 • 11. formularz ofertowy 10 impl. okołopr (2019-02-26 09:51)
 • 12. Wzor umowy (2019-02-26 09:52)
 • 25. Informacja art. 91 ust. 3a Pzp zał 5 (2019-02-26 09:52)
 • 26. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2019-02-26 09:52)
 • 27. Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie w zakresie art.13 i 14 RODO (2019-02-26 09:52)
 • ESPD (2019-02-26 09:53)
 • espd-request (2019-02-26 09:53)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_733eeead-6fef-45f7-875a-c47b049dc85a(1) (2019-02-26 10:02)
 • 5. Wyjaśnienia do SIWZ (2019-03-21 11:45)
 • ZESTAWIENIE OFERT (2019-04-04 12:25)
 • OGŁOSZENIE WYBORU (2019-05-13 13:42)
 • ZESTAWIENIE OFERT po poprawie (2019-05-13 13:43)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wstępne 04.06.2019 (2019-06-04 09:15)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06.06.2019 (2019-06-06 09:12)