Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 Euro na dostawę sprzętu specjalistycznego: płyty, śruby, gwoździe na potrzeby Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszeniu o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 14.02.2019r. (2019-02-14 11:37)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2019 (2019-02-14 11:37)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (2019-02-14 11:37)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (2019-02-14 11:37)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (2019-02-14 11:37)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (2019-02-14 11:37)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2019-02-14 11:37)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2019-02-14 11:38)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy w zakresie_wypelnienia_obowiazkow_inf_przewidzianych_w_art.13_i_14_RODO (2019-02-14 11:38)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_0cf022dd-ac26-40fa-84dd-16b8ec4f631f (2019-02-14 11:38)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2019-02-25 14:05)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2019-02-27 08:41)
 • Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (2019-03-14 09:55)
 • Informacja z otwarcia ofert (2019-03-27 06:58)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (2019-04-30 10:36)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 31.05.2019r. (2019-05-31 09:07)