DI-381101/2019 – Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie wykonania dokumentacji projektowej

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania dokumentacji projektowej pn. „Remont Sali Wykładowej nr D207 i nr D203 Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3”. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w załączonych dokumentach: ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr DI-381101/2019 z dnia 12.02.2019r. oraz Załącznikach do zaproszenia - stan istniejący i projektowany : 1) sala wykładowa (D207) stan istniejący – zdjęcia nr 1 do 10 2) kanały nieczynnej wentylacji mechanicznej (D207) – rys. fragment rzutu kondygnacji 3) sala wykładowa (D207 i D203) stan planowany – rys. fragment rzutu kondygnacji 4) wyposażenie sali wykładowej z ulicy Szkolnej przewidziane do montażu w sali wykładowej D207 – zdjęcie 5) sala wykładowa (D203) stan istniejący – zdjęcia nr 1 do 12 6) kanały nieczynnej wentylacji mechanicznej (D203) – rys. fragment rzutu kondygnacji Ofertę prosimy złożyć / przesłać w terminie do 20.02.2019r. na adres: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, 61-285 Poznań ul. Szwajcarska 3 Kontakt : telefon 61 87 39 291 e-mail inwestycje@szpital-strusia.poznan.pl
ZAŁĄCZNIKI

  • 1 stan istniejący D207 (2019-02-12 08:45)
  • 2 Rys. kanały wentylacyjne D207 (2019-02-12 08:46)
  • 3 Rys. stan planowany D207 i D203 (2019-02-12 08:46)
  • 4 Wyposażenie sali ul. Szkolna (2019-02-12 08:46)
  • 5 stan istniejący D203 (2019-02-12 08:47)
  • 6 Rys. kanały wentylacyjne D203 (2019-02-12 08:47)
  • ZAPROSZENIE do złożenia oferty (2019-02-12 08:47)
  • Informacja o wyborze oferty (2019-02-22 12:08)