Dostawa sprzętu do operacji zastawek sercz dla potrzeb Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 11.02.2019 (2019-02-11 11:39)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 13.02.2019 (2019-02-13 10:20)
 • 1. SIWZ - dostawa (2019-02-13 10:20)
 • 3. Wzor umowy (2019-02-13 10:21)
 • 1.elektrody nasierdz (2019-02-13 10:21)
 • 2. łaty filcowe teflonowe (2019-02-13 10:21)
 • 3. łaty do ASD VSD (2019-02-13 10:21)
 • 4. protezy naczyniowe wysycone srebrem (2019-02-13 10:21)
 • 5. protezy z odprowadzeniami - łuk aorty (2019-02-13 10:21)
 • 6. zastawki biol. mitralne (2019-02-13 10:22)
 • 7. zastawki mech.mitralne (2019-02-13 10:22)
 • 8. zastawki aort biol stent. z osierdzia wołowego (2019-02-13 10:22)
 • 9. zastawki aort biol stentowet. z osierdzia wołowego (2019-02-13 10:22)
 • 10. zastawki mech.aortalne (2019-02-13 10:22)
 • 11. prot. aorty z zastawka Konduit (2019-02-13 10:22)
 • 12. piersci do plast zast mitr (2019-02-13 10:22)
 • 13. piersci do plast zast trójdz (2019-02-13 10:23)
 • 14. zastawki biolog. pacj. starszy (2019-02-13 10:23)
 • 15. zastawki biolog. mit. sten. pacj. starszy (2019-02-13 10:23)
 • 16. zastawki mech. aortalna (2019-02-13 10:23)
 • 17. Stentograf hybrydowy aortalny (2019-02-13 10:23)
 • 25. Informacja art. 91 ust. 3a Pzp zał 5 (2019-02-13 10:24)
 • 26. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2019-02-13 10:24)
 • 27. Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie w zakresie art.13 i 14 RODO (2019-02-13 10:24)
 • ESPD (2019-02-13 10:24)
 • espd-request (2019-02-13 10:24)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_33a64b08-1b72-4f6e-957c-e6a33ff2f2fc (2019-02-13 10:30)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 1 (2019-03-12 10:23)
 • 22. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2019-03-25 13:27)
 • 6. OGŁOSZENIE WYBORU (2019-05-08 11:31)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wstępne 03.06.2019 (2019-06-03 10:15)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówieni 05.06.2019 (2019-06-05 09:12)