Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 Euro na dostawę produktów leczniczych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DZ.U.U.E. w dniu 15.01.2019r. (2019-01-15 09:30)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2019 (2019-01-15 09:30)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy 2019 (2019-01-15 09:30)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2019-01-15 09:30)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - espd-request (2019-01-15 09:30)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ espd-request(6) (2019-01-15 09:31)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2019-01-15 09:31)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2019-01-15 09:31)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy w zakresie_wypelnienia_obowiazkow_inf_przewidzianych_w_art.13_i_14_RODO (2019-01-15 09:31)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_275747d1-e821-4aa9-9833-40d2ec24dd76 (2019-01-15 09:39)
 • Sprostowanie do SIWZ (2019-02-08 07:54)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2019-02-13 14:05)
 • Sprostowanie do wyjaśnień nr 1 (2019-02-15 07:53)
 • Informacja z otwarcia ofert (2019-02-25 11:09)
 • Informacja - złożenie ofert dodatkowych (2019-04-03 07:05)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (2019-04-04 08:24)
 • Informacja z otwarcia ofert - po poprawieniu omyłek rachunkowych (2019-04-04 08:24)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2019-04-04 08:24)
 • Ogłoszenie -unieważnienie czynności zamawiającego - Pakiet 34 (2019-04-12 11:29)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - Pakiet 34 (2019-04-15 13:04)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 21.05.2019r. (2019-05-21 09:29)