Dostawa obłożeń, zestawów operacyjnych i odzieży sterylnej dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 11.01.2019 (2019-01-11 13:37)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 15.01.2019 (2019-01-15 09:44)
 • 1. SIWZ - dostawa (2019-01-15 09:44)
 • 2. FO obłożenia (2019-01-15 09:45)
 • 3. Wzor umowy (2019-01-15 09:45)
 • 25. Informacja art. 91 ust. 3a Pzp zał 5 (2019-01-15 09:45)
 • 26. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2019-01-15 09:46)
 • 27. Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie w zakresie art.13 i 14 RODO (2019-01-15 09:46)
 • ESPD (2019-01-15 09:46)
 • espd-request (2019-01-15 09:46)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_1a1d7e84-ca12-44a0-8c0f-83d298e83306 (2019-01-15 09:48)
 • 11. ZMIANA SIWZ (2019-02-04 11:30)
 • 12. ZMIANA SIWZ 2 (2019-02-06 13:04)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 1 (2019-02-11 11:46)
 • 7. ZESTAWIENIE Z OTWARCIA OFERT (2019-02-22 13:35)
 • 3. OGŁOSZENIE WYBORU (2019-03-19 11:49)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zam. wstępne 24.04.2019 (2019-04-24 12:14)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 26.04.2019 (2019-04-26 09:21)