Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 na dostawę produktów leczniczych stosowanych na Oddziale Reumatologii , w programach lekowych leczenia (RZS, MIZS, ZZSK, ŁZS, Ziarniniak Wegnera, SPA) Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2018-158203-NF02-PL (2018-10-17 13:02)
 • Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu 2018-OJS203-461675-pl (2018-10-22 09:54)
 • 4. Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia (2018-10-22 09:54)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SIWZ - Formularz ofertowy 2018 (2018-10-22 09:55)
 • 6. Załącznik_nr_2_do_SIWZ - Wzór umowy (2018-10-22 09:55)
 • 7. Załącznik_nr_3_do_SIWZ_JEDZ espd-request (2018-10-22 09:55)
 • 7.Załącznik_nr_3_do_SIWZ_ JEDZ espd-request (2018-10-22 09:55)
 • 8. Zalaczniki_nr_4_do_SIWZ_ośw. o przynależności do grupy_kapitalowej (1) (2018-10-22 09:55)
 • 9. Załącznik_ nr_5_do_SIWZ_ informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2018-10-22 09:55)
 • 10. Załącznik_nr_6_do_SIWZ_- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków inf przewidzianych w art.13 RODO (2018-10-22 09:56)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2018-11-15 13:45)
 • INFORMACJA art. 86 ust 5 Pzp ZESTAWIENIE OTWARCIE OFERT (2018-11-30 12:41)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2018-12-28 13:51)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE I STRESZCZENIE OCENY OFERT (2018-12-28 13:51)
 • Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 2019-OJS021-045479-pl (2019-01-31 10:14)