Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 euro na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby ( WZW typu C) – terapia bezinterferonowa dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2018-155843-NF02-PL (2018-10-15 11:24)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2018-OJS201-456245-pl (2018-10-18 09:46)
 • 4. Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia (2018-10-18 09:46)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SIWZ - Formularz ofertowy (2018-10-18 09:46)
 • 7. Załącznik_nr_3_JEDZ espd-request (2018-10-18 09:46)
 • 7. Załącznik_nr_3_JEDZ espd-request (2018-10-18 09:46)
 • 6. Załącznik_nr_2_do_SIWZ - Wzór umowy (2018-10-18 09:47)
 • 8. Zalaczniki_nr_4_do_SIWZ_ośw. o przynależności do grupy_kapitalowej (1) (2018-10-18 09:47)
 • 9. Załącznik_ nr_5_do_SIWZ_ informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2018-10-18 09:47)
 • 10. Załącznik_nr_6_do_SIWZ_- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków inf przewidzianych w art.13 RODO (2018-10-18 09:47)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2018-11-15 13:16)
 • 13._INFORMACJA_art._86_ust_5_Pzp_ZESTAWIENIE_OTWARCIE_OFERT_ (2018-11-27 11:14)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2018-12-18 13:37)
 • INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT i STRESZCZENIE OCENY (2018-12-18 13:38)
 • Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamowienia 2019-OJS013-026224-pl (2019-01-18 09:52)