Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 euro na dostawę sterylnego sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2018-153329-NF02-PL (2018-10-11 13:32)
 • Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu 2018-OJS199-450368-pl (2018-10-16 11:33)
 • 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2018-10-16 11:33)
 • 5 Załącznik_nr_1_do_SIWZ_ FORMULARZ OFERTOWY (2018-10-16 11:33)
 • 6. Załącznik_ nr_2_ do_SIWZ_ WZOR_UMOWY (2018-10-16 11:33)
 • 7. Załącznik_nr_3_do_SIWZ_JEDZ espd-request (2018-10-16 11:33)
 • 7. Załącznik_nr_3_do_SIWZ_JEDZ espd-request (2018-10-16 11:33)
 • 8. Zalaczniki_nr_4_do_SIWZ_ośw. o przynależności do grupy_kapitalowej (1) (2018-10-16 11:34)
 • 9. Załącznik_ nr_5_do_SIWZ_ informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2018-10-16 11:34)
 • 10. Załącznik_nr_6_do_SIWZ_- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków inf przewidzianych w art.13 RODO (2018-10-16 11:34)
 • WYJAŚNIENIA do SIWZ (2018-11-14 10:43)
 • 11. Informacja art. 86 ust.1 Pzp zestawienie z otwarcia ofert (2018-11-23 13:53)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty IMG_20190220_0001 (2019-02-20 12:42)
 • Zbiorcze zestawienie i streszczenie oceny ofert IMG_20190220_0001 (2019-02-20 12:42)
 • 16. Informacja do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty (2019-03-19 10:14)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-OJS066-154203-pl (2019-04-09 08:58)