Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 euro na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego (SM) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2018-153120-NF02-PL (2018-10-11 12:03)
 • Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu 2018-OJS199-450331-pl (2018-10-16 10:44)
 • 4. Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia (2018-10-16 10:44)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SIWZ - Formularz ofertowy (2018-10-16 10:44)
 • 6. Załącznik_nr_2_do_SIWZ - Wzór umowy (2018-10-16 10:44)
 • 7. Załącznik _ Nr_3_do_ SIWZ _JEDZ espd-request (2018-10-16 10:44)
 • 7. Załącznik_Nr_3_do_SIWZ_JEDZ_ espd-request (2018-10-16 10:44)
 • 8. Zalaczniki_nr_4_do_SIWZ_ośw. o przynależności do grupy_kapitalowej (1) (2018-10-16 10:44)
 • 9. Załącznik_ nr_5_do_SIWZ_ informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2018-10-16 10:44)
 • 10. Załącznik_nr_6_do_SIWZ_- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków inf przewidzianych w art.13 RODO (2018-10-16 10:45)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2018-11-15 12:46)
 • 11._INFORMACJA_art._86_ust_5_Pzp_ZESTAWIENIE_OTWARCIE_OFERT_ (2018-11-26 11:31)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2018-12-17 13:23)
 • INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT i STRESZCZENIE OCENY (2018-12-17 13:24)
 • Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 2019-OJS013-026024-pl (2019-01-18 09:50)