Dostawa odczynników do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą aparatów, dostawa odczynników do badań serologicznych oraz krwinek wzorcowych dla potrzeb Laboratorium Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J Strusia w Poznaniy


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu 03.10.2018 (2018-10-03 09:54)
 • 1. SIWZ - dostawa (2018-10-03 09:54)
 • 2. PAKIET 1 FORMULARZ (2018-10-03 09:54)
 • 3. PAKIET 2 FORMULARZ (2018-10-03 09:55)
 • 4. PROJEKT UMOWY (2018-10-03 09:55)
 • 7. Informacja art. 91 ust. 3a Pzp zał 5 (2018-10-03 09:55)
 • 8. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2018-10-03 09:55)
 • 9. Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie w zakresie art.13 i 14 RODO (2018-10-03 09:56)
 • ESPD (2018-10-15 10:33)
 • espd-request (2018-10-15 10:34)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 1 (2018-10-29 11:10)
 • 10. ZESTAWIENIE OTWARCIE OFERT (2018-11-09 12:33)
 • OGŁOSZENIE WYBORU (2018-11-26 12:42)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wstępne 15.01.2019 (2019-01-15 11:15)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 17.01.2019 (2019-01-17 09:28)