Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 Euro na dostawę implantów i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 11.09.2018r. (2018-09-11 12:10)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2018 (2018-09-11 12:11)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy doc (2018-09-11 12:11)
 • Załącznik nr 2 - projekt umowy (2018-09-11 12:11)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - jedz (2018-09-11 12:11)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (2018-09-11 12:11)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2018-09-11 12:11)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2018-09-11 12:12)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy w zakresie_wypelnienia_obowiazkow_inf_przewidzianych_w_art.13_i_14_RODO (2018-09-11 12:12)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2018-09-20 13:59)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2018-10-04 13:22)
 • Informacja z otwarcia ofert (2018-10-18 12:12)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (2018-11-27 13:53)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DZ.U.U.E (2019-01-10 13:31)