Przetarg nieograniczony na wymianę odcinka sieci wodociągowej przed blokiem "D" Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu (2018-08-22 07:23)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2018-08-22 07:23)
  • Załącznik nr 1 - Formularze nr 1-4 (2018-08-22 07:23)
  • Załącznik nr 2 - Projekt umowy (2018-08-22 07:23)
  • Załącznik nr 3 - Dokumentacja Projektowa (2018-08-22 07:23)
  • Załącznik nr 4 - Formularze nr 5-7 (2018-08-22 07:24)
  • Informacja z otwarcia ofert (2018-09-06 12:14)
  • Ogłoszenie o wyborze oferty (2018-09-26 09:46)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2018-10-11 12:25)