Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 Euro na dostawę płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz akcesoriów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DZ.U.U.E. w dniu 16.08.2018r. (2018-08-16 10:28)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2018-08-16 10:28)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (2018-08-16 10:29)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2018-08-16 10:29)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (2018-08-16 10:29)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (2018-08-16 10:29)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2018-08-16 10:29)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2018-08-16 10:29)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy w zakresie_wypelnienia_obowiazkow_inf_przewidzianych_w_art.13_i_14_RODO (2018-08-16 10:30)
 • Wyjasnienia nr 1 do SIWZ - płyny infuzyjne (2018-09-17 10:27)
 • Informacja z otwarcia ofert (2018-09-24 11:54)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - płyny (2018-10-10 13:21)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E.2018-OJS236-539220-pl (2018-12-07 09:18)