DI-381115/2018 ZAPROSZENIE do złożenia oferty w sprawie wymiany odcinka sieci wodociągowej przed blokiem „D” Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia zaprasza do złożenia oferty w sprawie wymiany odcinka sieci wodociągowej przed blokiem „D” Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w załączonych dokumentach: ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr DI-381115/2018 z dnia 01.08.2018r. oraz Projekcie wymiany sieci wodociągowej (część opisowa oraz 8 rysunków) Przedmiarze Robót Kontakt : telefon 61 87 39 291 e-mail inwestycje@szpital-strusia.poznan.pl
ZAŁĄCZNIKI

 • ZAPROSZENIE do złożenia oferty (2018-08-01 11:33)
 • 1 strona tytułowa (2018-08-01 11:33)
 • 2 opis (2018-08-01 11:33)
 • 3 oświadczenie projektanta (2018-08-01 11:33)
 • rys.1 (2018-08-01 11:33)
 • rys.2 (2018-08-01 11:34)
 • rys.3 (2018-08-01 11:34)
 • rys.4 (2018-08-01 11:34)
 • rys.5 (2018-08-01 11:34)
 • rys.6 (2018-08-01 11:34)
 • rys.7 (2018-08-01 11:35)
 • rys.8 (2018-08-01 11:35)
 • Przedmiar Robót (2018-08-01 11:35)