Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 euro na dostawę produktów leczniczych stosowanych na Oddziale Reumatologii, w programach lekowych leczenia (RZS,MIZS,ZZSK,ŁZS,ziarniniak Wegnera i SPA) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2018-112186-NF02-PL (2018-07-27 09:37)
 • 2018-OJS145-331274-pl (2018-07-31 11:09)
 • 4. Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia (2018-07-31 11:09)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SIWZ - Formularz ofertowy 2018 (2018-07-31 11:09)
 • 6. Załącznik_nr_2_do_SIWZ - Wzór umowy (2018-07-31 11:09)
 • 7. Załącznik_nr_3_do_SIWZ_espd-request (2018-07-31 11:09)
 • 7. Załącznik_nr_3_do_SIWZ JEDZ espd-request (2018-07-31 11:10)
 • 8. Zalaczniki_nr_4_do_SIWZ_ośw. o przynależności do grupy_kapitalowej (1) (2018-07-31 11:10)
 • 9. Załącznik_ nr_5_do_SIWZ_ informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2018-07-31 11:10)
 • 10. Załącznik_nr_6_do_SIWZ_- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków inf przewidzianych w art.13 RODO (2018-07-31 11:10)
 • 12.Wyjaśnienia do SIWZ (2018-08-24 09:41)
 • INFORMACJA art. 86 ust 5 Pzp ZESTAWIENIE OTWARCIE OFERT (2018-09-06 11:33)
 • 16. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2018-09-20 14:07)
 • 17. ZBIORCZE ZESTAWIENIE I STRESZCZENIE OCENY OFERT (2018-09-20 14:07)
 • Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 2018-OJS197-445162-pl (2018-10-19 10:26)