Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 euro na dostawę sterylnych wyrobów medycznych dla Anestezjologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2018-111894-NF02-PL (2018-07-26 15:07)
 • 2018-OJS145-331261-pl (2018-07-31 11:06)
 • 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2018-07-31 11:07)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SIWZ_FORMULARZ_OFERTOWY (2018-07-31 11:07)
 • 6. Załącznik_ nr_2_ do_SIWZ_ WZOR_UMOWY (2018-07-31 11:07)
 • 7. Zał_nr_3_do_SIWZ_JEDZ espd-request (1) (2018-07-31 11:07)
 • 7. Załącznik_Nr_3_do_SIWZ_JEDZ espd-request (1) (2018-07-31 11:07)
 • 8. Zalaczniki_nr_4_do_SIWZ_ośw. o przynależności do grupy_kapitalowej (1) (2018-07-31 11:08)
 • 9. Załącznik_ nr_5_do_SIWZ_ informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2018-07-31 11:08)
 • 10. Załącznik_nr_6_do_SIWZ_- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków inf przewidzianych w art.13 RODO (2018-07-31 11:08)
 • 12. Wyjaśnienia do SIWZ (2018-08-22 10:36)
 • INFORMACJA z otwarcia ofert art. 86 ust.5 (2018-09-05 13:05)
 • 20. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2018-10-03 13:27)
 • 19. Załącznik do ogłoszenia o wyb.najk.oferty. informacja zbiorcze zestawienie i streszczenie oceny ofert (2018-10-03 13:27)
 • Ogłoszenie o udzieleni7u zamówienia 2019-OJS011-021291-pl (2019-01-16 09:22)