DI-381112/2018 ZAPROSZENIE do złożenia oferty w sprawie wymiany podłogi w korytarzach i holu Oddziału Chorób Wewnętrznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, blok A trzecie piętro

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia zaprasza do złożenia oferty w sprawie wymiany podłogi w korytarzach i holu Oddziału Chorób Wewnętrznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, blok A trzecie piętro. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w załączonych dokumentach: ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr DI-381112/2018 z dnia 17.07.2018r. oraz Załączniku Nr 1 – Opis Techniczny, rzut 3 piętra strona lewa, rzut 3 piętra strona prawa. Kontakt : telefon 61 87 39 291 e-mail inwestycje@szpital-strusia.poznan.pl
ZAŁĄCZNIKI

  • ZAPROSZENIE do złożenia oferty (2018-07-17 13:54)
  • OPIS TECHNICZNY (2018-07-17 13:55)
  • rzut 3 piętro strona lewa (2018-07-17 13:55)
  • rzut 3 piętro strona prawa (2018-07-17 13:55)
  • INFORMACJA - wybór oferty (2018-07-31 14:07)