Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 Euro na dostawę sprzętu do embolizacji tętniaków mózgu dla potrzeb Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 17.07.2018r. (2018-07-17 11:47)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2018-07-17 11:48)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (2018-07-17 11:48)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (2018-07-17 11:48)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (2018-07-17 11:48)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (2018-07-17 11:48)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2018-07-17 11:49)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2018-07-17 11:49)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy w zakresie_wypelnienia_obowiazkow_inf_przewidzianych_w_art.13_i_14_RODO (2018-07-17 11:49)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ - embolizacje (2018-08-07 14:11)
 • 12. Informacja z otwarcia ofert (2018-08-28 12:51)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - częściowe (2018-08-28 12:52)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - embolizacje (2018-09-05 13:40)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DZ.U.U.E. w dniu 12.10.2018r. (2018-10-12 09:47)