Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 Euro na dostawę środków kontrastowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2018 (2018-05-29 09:08)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy 2018 (2018-05-29 09:08)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy (2018-05-29 09:16)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (2018-05-29 09:16)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (2018-05-29 09:16)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2018-05-29 09:16)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2018-05-29 09:16)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ - środki kontrastowe (2018-06-22 11:22)
 • Informacja z otwarcia ofert (2018-07-04 11:20)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - środki kontrastowe (2018-07-25 13:59)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 18.09.2018r. (2018-09-18 10:47)