Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 euro na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego (SM) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2018-074788-NF02-PL (2018-05-21 12:11)
 • Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu 2018-OJS096-218466-pl (2018-05-23 09:47)
 • 4. Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia (2018-05-23 09:47)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SIWZ - Formularz ofertowy 2018 (2018-05-23 09:47)
 • 6. Załącznik_nr_2_do_SIWZ - Wzór umowy (2018-05-23 09:47)
 • 7. Załącznik_nr_3_do_SIWZ_ JEDZ espd-request (2018-05-23 09:47)
 • 7. Załącznik_nr_3_do_SIWZ_JEDZ espd-request (2018-05-23 09:47)
 • 8. Zalaczniki_nr_4_do_SIWZ_ośw. o przynależności do grupy_kapitalowej (1) (2018-05-23 09:48)
 • 9. Załącznik_ nr_5_do_SIWZ_ informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2018-05-23 09:48)
 • 12.Wyjaśnienia do SIWZ (2018-06-20 13:30)
 • 13._INFORMACJA_art._86_ust_5_Pzp_ZESTAWIENIE_OTWARCIE_OFERT_ (2018-07-02 12:19)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2018-07-19 13:18)
 • INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT i STRESZCZENIE OCENY (2018-07-19 13:18)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane ENOTICES_magdag-2018-129660-NF03-PL (2019-01-31 10:18)