Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 euro na dostawę produktów leczniczych stosowanych w prgramie lekowym leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby (WZW C) - terapia bezinterferonowa dla potrzeb Poradni Chorób Watroby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2018-074286-NF02-PL (2018-05-18 13:52)
 • Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu 2018-OJS096-218299-pl (2018-05-23 09:23)
 • 4. Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia (2018-05-23 09:24)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SIWZ - Formularz ofertowy 2018 (2018-05-23 09:24)
 • 6. Załącznik_nr_2_do_SIWZ - Wzór umowy (2018-05-23 09:24)
 • 7. Załącznik_nr_3_do_SIWZ - JEDZ espd-request (2018-05-23 09:24)
 • 7. Załącznik_nr_3_do_SIWZ - JEDZ espd-request (2018-05-23 09:24)
 • 8. Zalaczniki_nr_4_do_SIWZ_ośw. o przynależności do grupy_kapitalowej (1) (2018-05-23 09:24)
 • 9. Załącznik_ nr_5_do_SIWZ_ informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2018-05-23 09:24)
 • 12.Wyjaśnienia do SIWZ (2018-06-20 13:28)
 • Informacja art.86 ust.5 Pzp Zestawienie z otwarcia ofert (2018-06-29 11:36)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2018-07-09 13:50)
 • 18. INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT i STRESZCZENIE OCENY (2018-07-09 13:50)
 • Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (2018-08-30 08:53)