Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 Euro na dostawę produktów leczniczych - powtórzenie dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2018-04-26 09:22)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy (2018-04-26 09:22)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2018-04-26 09:23)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - espd-request(1) (2018-04-26 09:23)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - espd-request(1) (2018-04-26 09:23)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2018-04-26 09:23)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2018-04-26 09:23)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 26.042018r (2018-04-26 09:23)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2018-05-11 10:49)
 • Wyjaśnienia nr 2 produkty lecznicze - powtórzenie (2018-05-21 10:46)
 • INFORMACJA z otwarcia ofert art. 86 ust.5 PRODUKTY LECZNICZE (2018-06-05 11:45)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2018-07-03 13:02)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2018-07-31 11:29)