Postępowanie poniżej 221 000Euro w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1a ustawy PZP na obsługę serwisową angiografu Artis Zee floor wraz ze stacją Axiom Sensis stanowiącej wyposażenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2018-04-16 08:51)