Przetarg nieograniczony poniżej 221 000 Euro na dostawę jednorazowych zestawów do otrzymywania autologicznego preparatu fibrynowego do systemu Vivostat dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu (2018-03-08 12:37)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2018-03-08 12:37)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (2018-03-08 12:37)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (2018-03-08 12:37)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2018-03-08 12:38)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (2018-03-08 12:38)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2018-03-08 12:38)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (2018-03-16 08:26)
 • Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert (2018-03-16 08:27)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 19.03.2018r. (2018-03-19 12:52)
 • Modyfikacja SIWZ z 19 marca 2018r. (2018-03-19 12:52)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - po modyfikacji (2018-03-19 12:53)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy 2018 - po modyfikacji (2018-03-19 12:53)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy - po modyfikacji (2018-03-19 12:53)
 • Informacja z otwarcia ofert (2018-03-23 11:33)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2018-04-09 09:26)