Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.1b ustawy Pzp na Sprawowanie obsługi serwisowej oraz bieżącego nadzoru nad zintegrowanym systemem szpitalnym dla potrzeb WSM im.J.Strusia w Poznaniu.


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (2018-03-07 09:26)