Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 Euro na dostawę sprzętu specjalistycznego: płyty, śruby, gwoździe na potrzeby Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 06.03.2018r. (2018-03-07 06:47)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2018-03-07 06:48)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (2018-03-07 06:48)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (2018-03-07 06:48)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (2018-03-07 06:48)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Jedz (2018-03-07 06:48)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2018-03-07 06:48)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2018-03-07 06:49)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2018-04-04 13:15)
 • Sprostowanie do wyjaśnień z dnia 04.04.2018r. (2018-04-05 08:52)
 • Informacja z otwarcia ofert (2018-04-11 12:04)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej z załącznikami (2018-05-15 13:39)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (2018-05-23 12:20)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz. U.U.E. w dniu 21.06.2018r. (2018-09-18 10:48)