Dostawa endoprotez stawu kolanowego, biodrowego, barkowego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu 28.02.2018 (2018-02-28 09:51)
 • 0. SIWZ - dostawa endoprotez (2018-02-28 09:51)
 • 1. Wzór umowy zał 2 (2018-02-28 09:52)
 • 2. formularz ofertowy 1 C. biodro (2018-02-28 09:52)
 • 3. formularz ofertowy 2 Bez. biodro (2018-02-28 09:52)
 • 4. formularz ofertowy 3 R. kolano (2018-02-28 09:52)
 • 5. formularz ofertowy 4 rotacyjna (2018-02-28 09:52)
 • 6. formularz ofertowy 5 Spac. kolano (2018-02-28 09:53)
 • 7. formularz ofertowy 6 P-N biodro (2018-02-28 09:53)
 • 8. formularz ofertowy 7 bark (2018-02-28 09:53)
 • 10. formularz ofertowy 9 siarczan (2018-02-28 09:53)
 • ESPD (2018-02-28 09:53)
 • espd-request (2018-02-28 09:53)
 • 12. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2018-02-28 09:54)
 • 14. Informacja art. 91 ust. 3a Pzp zał 5 (2018-02-28 09:54)
 • 9. formularz ofertowy 8 Bipo biodra (2018-03-06 08:36)
 • 5. Wyjaśnienia do SIWZ (2018-03-26 11:19)
 • ZESTAWIENIE OFERT (2018-04-09 11:21)
 • OGŁOSZENIE WYBORU (2018-04-19 13:32)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wstępne 08.05.2018r. (2018-05-08 12:19)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 09.05.2018 (2018-05-09 10:45)