Dostawa sprzętu do krążenia pozaustrojowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu 27.02.2018 (2018-02-27 09:46)
 • 0. SIWZ - dostawa sprzętu (2018-02-27 09:46)
 • 0. Wzór umowy zał 2 (2018-02-27 09:47)
 • 1. F O PAKIET 1 (2018-02-27 09:47)
 • 2. F O PAKIET 2 (2018-02-27 09:47)
 • 3. F O PAKIET 3 (2018-02-27 09:47)
 • 4. F O PAKIET 4 (2018-02-27 09:48)
 • 5. F O PAKIET 5 (2018-02-27 09:48)
 • 6. F O PAKIET 6 (2018-02-27 09:48)
 • 7. F O PAKIET 7 (2018-02-27 09:48)
 • 8. F O PAKIET 8 (2018-02-27 09:48)
 • 9. F O PAKIET 9 (2018-02-27 09:48)
 • 10. F O PAKIET 10 (2018-02-27 09:48)
 • 11. F O PAKIET 11 (2018-02-27 09:49)
 • 12. F O PAKIET 12 (2018-02-27 09:49)
 • 13. F O PAKIET 13 (2018-02-27 09:49)
 • ESPD (2018-02-27 09:49)
 • espd-request (2018-02-27 09:49)
 • 16. Informacja art. 91 ust. 3a Pzp zał 5 (2018-02-27 09:49)
 • 17. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2018-02-27 09:49)
 • 5. Wyjaśnienia do SIWZ (2018-03-19 12:34)
 • Scan rysunku (2018-03-19 12:34)
 • 5. F O PAKIET 5 poprawiony (2018-03-19 12:35)
 • 14. F O PAKIET 14 (2018-03-19 12:35)
 • Ogłoszenie - sprostowanie 22.03.2018 (2018-03-22 09:25)
 • 19. INFORMACJA O WADIUM (2018-03-23 09:11)
 • ZESTAWIENIE OFERT (2018-04-06 12:43)
 • OGŁOSZENIE WYBORU (2018-04-23 09:56)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wstępne 10.05.2018 (2018-05-10 09:53)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14.05.2018 (2018-05-14 07:53)