DI-381101/2018 ZAPROSZENIE do złożenia oferty w sprawie wymiany agregatu wody lodowej oraz osprzętu towarzyszącego obsługującego centrale wentylacyjne w budynku A Szpitala

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia zaprasza do złożenia oferty w sprawie wymiany istniejącego agregatu wody lodowej oraz osprzętu towarzyszącego obsługującego centrale wentylacyjne w budynku A Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w załączonych dokumentach: 1. ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr DI-381101/2018 z dnia 21.03.2018r. oraz 2. Załączniku Nr 1 –szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i stanu istniejącego Kontakt : telefon 61 87 39 291 e-mail inwestycje@szpital-strusia.poznan.pl
ZAŁĄCZNIKI

 • ZAPROSZENIE do złożennia oferty (2018-02-20 13:01)
 • Opis zadania (2018-02-20 13:05)
 • Parametry urządzeń zamiennych (2018-02-20 13:05)
 • Schemat 1 - Stan istniejący (2018-02-20 13:06)
 • Schemat 2 - Stan porządany (2018-02-20 13:06)
 • Schemat 3 - Podłączenie urządzeń w maszynowni - stan porządany (2018-02-20 13:06)
 • Schemat 4 - Podłączenie nowego agregatu - wymagana armatura (2018-02-20 13:06)
 • Schemat 5 - Instalacja sterownicza dla agregatów WL (2018-02-20 13:06)
 • zdjęcie 1 (2018-02-20 13:07)
 • zdjęcie 2 (2018-02-20 13:07)
 • zdjęcie 3 (2018-02-20 13:07)
 • zdjęcie 4 (2018-02-20 13:07)
 • INFORMACJA o wyborze oferty (2018-03-01 10:35)