Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 euro na dostawe produktów leczniczych stosowanych na Oddziale Reumatologii, w programach lekowych leczenia (RZS,MIZS,ZZSK,ŁZS,ziarniniak Wegnera i SPA) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do TEDnotice (2018-02-19 14:35)
 • Publikacja ogłoszenia o zamowieniu 2018-OJS035-075934-pl (2018-02-20 11:28)
 • 4. Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia (2018-02-20 11:29)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SIWZ - Formularz ofertowy 2018 (2018-02-20 11:29)
 • 6. Załącznik_nr_2_do_SIWZ - Wzór umowy (2018-02-20 11:29)
 • 7. Załącznik nr 3 JEDZ espd-request (2018-02-20 11:29)
 • 7. Załącznik nr 3 JEDZ espd-request (2018-02-20 11:29)
 • 8. Zalaczniki_nr_4_do_SIWZ_ośw. o przynależności do grupy_kapitalowej (1) (2018-02-20 11:29)
 • 9. Załącznik_ nr_5_do_SIWZ_ informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2018-02-20 11:29)
 • 10.Wyjaśnienia do SIWZ (2018-03-12 10:18)
 • 11. INFORMACJA art. 86 ust 5 Pzp ZESTAWIENIE OTWARCIE OFERT (2018-04-05 11:31)
 • 15. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2018-04-18 13:38)
 • 14 (2018-04-18 13:38)
 • Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (2018-08-30 12:42)