Przeatrg nieograniczony powyżej 221 000 euro na dostawe produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby (WZW typu B) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zmaówieniu przekazane do publikacji w TED (2018-02-19 14:32)
 • publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2018-OJS036-078022-pl (2018-02-21 10:19)
 • 4. Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia (2018-02-21 10:19)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SIWZ - Formularz ofertowy 2018 (2018-02-21 10:19)
 • 6. Załącznik_nr_2_do_SIWZ - Wzór umowy (2018-02-21 10:19)
 • 7. Załącznik nr 3 JEDZ espd-request (2018-02-21 10:19)
 • 7. Załącznik nr 3 JEDZ espd-request (2018-02-21 10:20)
 • 8. Zalaczniki_nr_4_do_SIWZ_ośw. o przynależności do grupy_kapitalowej (1) (2018-02-21 10:20)
 • 9. Załącznik_ nr_5_do_SIWZ_ informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2018-02-21 10:20)
 • 10.Wyjaśnienia do SIWZ (2018-03-12 10:17)
 • 11. INFORMACJA art. 86 ust 5 Pzp ZESTAWIENIE OTWARCIE OFERT (2018-04-04 11:38)
 • 19. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2018-04-13 13:48)
 • 20. INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT i STRESZCZENIE OCENY (2018-04-13 13:48)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2018-07-12 12:03)