Przetarg nieograniczony powyżej 221 000euro na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW typu C) - kuracja bezinterferonowa dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji (2018-02-19 14:28)
 • 1. Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu 2018-OJS035-075687-pl (2018-02-20 11:10)
 • 4. Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia (2018-02-20 11:10)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SIWZ - Formularz ofertowy 2018 (2018-02-20 11:10)
 • 6. Załącznik_nr_2_do_SIWZ - Wzór umowy (2018-02-20 11:10)
 • 7. Załącznik nr 3 JEDZ espd-request (2018-02-20 11:10)
 • 7. Załącznik nr 3 JEDZ espd-request (2018-02-20 11:10)
 • 8. Zalaczniki_nr_4_do_SIWZ_ośw. o przynależności do grupy_kapitalowej (1) (2018-02-20 11:11)
 • 9. Załącznik_ nr_5_do_SIWZ_ informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2018-02-20 11:11)
 • 11.Wyjaśnienia do SIWZ (2018-03-12 10:15)
 • INFORMACJA art. 86 ust 5 Pzp ZESTAWIENIE OTWARCIE OFERT (2018-03-30 11:18)
 • 17. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2018-04-06 11:49)
 • 18. INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT i STRESZCZENIE OCENY (2018-04-06 11:49)
 • Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 2018-OJS098-223342-pl (2018-05-25 09:18)