Dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu 02.01.2018 (2018-01-02 08:43)
 • 0. SIWZ - dostawa sprzętu (2018-01-02 08:43)
 • 2. Wzór umowy zał 2 (2018-01-02 08:43)
 • 1.elektrody nasierdz (2018-01-02 08:43)
 • 2. łaty filcowe teflonowe (2018-01-02 08:43)
 • 3. łaty do ASD VSD (2018-01-02 08:44)
 • 4. protezy naczyniowe wysycone srebrem (2018-01-02 08:44)
 • 5. protezy z odprowadzeniami - łuk aorty (2018-01-02 08:44)
 • 6. zastawki biol. mitralne (2018-01-02 08:44)
 • 7. zastawki mech.mitritralne (2018-01-02 08:44)
 • 8. zastawki aort biol stent. z osierdzia wołowego (2018-01-02 08:44)
 • 9. zastawki aort biol stentowet. z osierdzia wołowego (2018-01-02 08:44)
 • 10. zastawki mech.aortalne (2018-01-02 08:45)
 • 11. prot. aorty z zastawka Konduit (2018-01-02 08:45)
 • 12. piersci do plast zast mitr zamkn (2018-01-02 08:45)
 • 13. piersci do plast zast trójdz półotwarte (2018-01-02 08:45)
 • 5. Informacja art. 91 ust. 3a Pzp zał 5 (2018-01-02 08:46)
 • 6. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2018-01-02 08:46)
 • ESPD (2018-01-02 11:52)
 • espd-request (2018-01-02 11:52)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 1 (2018-01-30 08:45)
 • 22. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2018-02-09 12:04)
 • 6. OGŁOSZENIE WYBORU (2018-03-13 11:00)
 • 5. ZESTAWIENIE PUNKTYACJI (2018-03-13 11:00)
 • 7. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2018-03-13 11:00)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wstępne 07.05.2018 (2018-05-07 10:11)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08.05.2018 (2018-05-08 09:10)