Przetarg nieograniczony powyżej 209 000 Euro na budowę usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 15.12.2017r. (2017-12-15 11:15)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2017-12-15 11:15)
 • Załącznik nr 1A do SIWZ - formularz oferty - Pakiet 1 (2017-12-15 11:16)
 • Załącznik nr 1B do SIWZ - formularz oferty - Pakiet 2 (2017-12-15 11:16)
 • Załącznik nr 1C do SIWZ - formularz ofertowy - Pakiet 3 (2017-12-15 11:16)
 • 5. Załącznik nr 2 do SIWZ - ESPD (2017-12-15 11:17)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - espd-request (2017-12-15 11:18)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2017-12-15 11:18)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz dostaw i usług (2017-12-15 11:18)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia (2017-12-15 11:18)
 • Załącznik nr 6A do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 (2017-12-15 11:18)
 • Załącznik nr 6B do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 2 (2017-12-15 11:19)
 • Załącznik nr 6C do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 3 (2017-12-15 11:19)
 • Załącznik nr 7A do SIWZ - wzór umowy Pakiet 1 i 3 (2017-12-15 11:19)
 • Załącznik nr 7B do SIWZ - projekt umowy dla Pakietu nr 2 (2017-12-15 11:19)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - zasady przeprowadzenia prezentacji dla Pakietu nr 2 (2017-12-15 11:19)
 • Załącznik 9A do SIWZ - wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego dla Pakietu nr 1 (2017-12-15 11:20)
 • Załącznik 9B do SIWZ - wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego dla Pakietu nr 2 (2017-12-15 11:20)
 • Załącznik 9C do SIWZ - wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego dla Pakietu nr 3 (2017-12-15 11:20)
 • Modyfikacja SIWZ (2017-12-19 08:46)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2017-12-19 08:49)
 • Załącznik nr 1A do SIWZ - formularz oferty Pakiet 1 (2017-12-19 08:49)
 • Załącznik nr 1B do SIWZ - formularz oferty Pakiet 2 (2017-12-19 08:50)
 • Załącznik nr 1C do SIWZ - formularz ofertowy Pakiet 3 (2017-12-19 08:50)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ ESPD (2017-12-19 08:52)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ espd-request (2017-12-19 08:52)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 2017 (2017-12-19 08:52)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz dostaw i usług 2017 (2017-12-19 08:52)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia 2015 (2017-12-19 08:53)
 • Załącznik nr 6A do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Pakiet nr 1 (2017-12-19 08:53)
 • Załącznik nr 6B do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Pakiet nr 2 (2017-12-19 08:53)
 • Załącznik nr 6C do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Pakiet nr 3 (2017-12-19 08:53)
 • Załącznik nr 7A do SIWZ - projekt umowy - Pakiet 1 (2017-12-19 08:54)
 • Załącznik nr 7B do SIWZ - projekt umowy - Pakiet nr 2 (2017-12-19 08:54)
 • Załącznik nr 7C do SIWZ - projekt umowy - Pakiet 3 (2017-12-19 08:54)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - zasady przeprowadzenia prezentacji - Pakiet nr 2 (2017-12-19 08:54)
 • Załącznik nr 9A do SIWZ - wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego dla Pakietu nr 1 (2017-12-19 08:54)
 • Załącznik nr 9B do SIWZ - wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego dla Pakietu nr 2 (2017-12-19 08:55)
 • Załącznik nr 9C do SIWZ - wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego dla Pakietu nr 3 (2017-12-19 08:55)
 • ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA (2017-12-28 12:31)
 • TREŚĆ ODWOŁANIA (2017-12-28 12:31)
 • Modyfikacja SIWZ z dnia 10.01.2018r. (2018-01-10 11:33)
 • Integracja aplikacji CGM CLININET z systemami zewnętrznymi-Załącznik nr 10A do SIWZ (2018-01-10 11:38)
 • Interfejs HL7 pomiędzy szpitalnym systemem informatycznym (HIS) a innymi systemami modułami- Załącznik nr 10B do SIWZ (2018-01-10 11:39)
 • Załącznik nr 6B do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Pakiet nr 2 - załącznik do modyfikacji z dnia 10.01.2018r. (2018-01-10 11:40)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji w Dz.U.U.E w dniu 10.01.2018r. (2018-01-10 12:12)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dz.U.U.E w dniu 12.01.2018r. (2018-01-12 09:08)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji 18.01.2018 notice (2018-01-18 10:19)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w dniu 20.01.2018r. (2018-01-22 10:21)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2018-01-31 11:42)
 • Modyfikacja SIWZ z dnia 31.01.2018r. (2018-01-31 11:43)
 • Załącznik 6B do SIWZ Pakiet 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obowiązujący (2018-01-31 11:43)
 • Załącznik 6C do SIWZ Pakiet 3 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obowiązujący (2018-01-31 11:44)
 • Załącznik 7B do SIWZ - projekt umowy Pakiet nr 2 obowiązujący (2018-01-31 11:44)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.01.2018r. (2018-01-31 11:44)
 • Sprostowanie do wyjasnień nr 1 z dnia 31.01.2018r. (2018-02-02 07:36)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dz.U.U.E w dniu 03.02.2018r. (2018-02-05 07:04)
 • Z powodu błędu zamieszczam ponownie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-OJS024-050860-pl (2018-02-07 13:34)
 • Informacja z otwarcia ofert (2018-02-16 10:59)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (2018-04-06 12:07)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E. (2018-06-18 09:49)