Przetarg nieograniczony powyżej 209 000 Euro na dostawę produktów leczniczych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 14.12.2017r. w Dz.U.U.E (2017-12-14 09:04)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2017-12-14 09:04)
 • Formularz ofertowy 2017 (2017-12-14 09:05)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2017-12-14 09:06)
 • ESPD - JEDZ - Załącznik nr 3 (2017-12-14 09:14)
 • Załącznik nr 3 - JEDZ espd-request (2017-12-14 09:14)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2017-12-14 09:14)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2017-12-14 09:14)
 • Modyfikacja treści SIWZ (2017-12-19 08:56)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy 2017 (2017-12-19 08:56)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2018-01-09 13:57)
 • Informacja z otwarcia ofert (2018-01-23 14:17)
 • Unieważnienie postępowania - Pakiet 59 (2018-03-15 10:18)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - częściowe (2018-03-15 10:20)
 • Informacja z otwarcia ofert UWZGLĘDNIAJĄCA OMYŁKI RACHUNKOWE (2018-03-15 10:20)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2018-03-15 10:20)
 • Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pozostałe pakiety (2018-03-21 13:51)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E w dniu 27.04.2018r. (2018-04-27 12:26)